16/GP-UBND
Chi tiết văn bản
16/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại BIMIVINA địa chỉ: Thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vĩnh Lộc” tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT67994447-2-20241707097832456tungct05.02.2024_10h10p08_giangld_05-02-2024-14-03-31_signed.pdf
 Trở về trang trước