62/GP-UBND
Chi tiết văn bản
62/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình tại dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đối với Công ty TNHH TM Thái Sơn
Ngày ban hành 04/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT11145224-5-20241714637174506_(giangld)(04.05.2024_12h07p22)_signed.pdf
 Trở về trang trước