16505/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16505/UBND-NN
Giao tham mưu lập báo cáo năm 2019 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16505.signed.pdf
 Trở về trang trước