10325/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10325/UBND-VX
Giao triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT677296115-7-20201596079638524chanth30.07.2020_10h50p17_chanth_31-07-2020-10-11-30_signed.pdf
 Trở về trang trước