56/GP-UBND
Chi tiết văn bản
56/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Chính, kênh Bắc, kênh Nam thuộc Hệ thống thủy nông Bái Thượng
Ngày ban hành 22/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT57165057-3-20221647925216623_(giangld)(22.03.2022_15h05p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước