609/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
609/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Phú Lâm (phân khu đô thị DT-16), Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT578354857-2-20211613633504223_liemmx_18-02-2021-21-44-46_signed.pdf
 Trở về trang trước