570/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
570/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Thọ Dân, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn thuộc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tân Sơn
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT142113788-2-20211612747367952tungct08.02.2021_11h40p00_giangld_09-02-2021-17-49-45_signed.pdf
 Trở về trang trước