2618/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2618/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 1047/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày ban hành 01/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2618_signed.pdf
 Trở về trang trước