2168/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2168/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT894086815-6-20221655720163880trangnt21.06.2022_09h36p01_thinv_21-06-2022-10-53-43_signed.pdf
 Trở về trang trước