5063/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5063/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470÷K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5063.signed.pdf
 Trở về trang trước