13820/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13820/UBND-NN
Gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa theo chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Văn bản số 2442-KL/TU ngày 02/8/2023, của UBND tỉnh tại Văn bản số 11530/UBND-NN ngày 10/8/2023
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT988253695-9-20231694963130620_tungct_18-09-2023-15-17-03_signed.pdf
 Trở về trang trước