6/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
6/CĐ-UBND
Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 02 năm 2022
Ngày ban hành 10/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT162791830-8-20221660095992916_giangld_10-08-2022-09-22-31_signed.pdf
 Trở về trang trước