2588/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2588/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao Hóa Qùy tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 27/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT878531635-7-20221658539703516_giangld_27-07-2022-09-24-45_signed.pdf
 Trở về trang trước