1043/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1043/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Đường giao thông nội thôn bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1043.signed.pdf
 Trở về trang trước