126/TB-UBND
Chi tiết văn bản
126/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày ban hành 19/07/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb126_signed.pdf
 Trở về trang trước