3687/UBND-CN
Chi tiết văn bản
3687/UBND-CN
Cho phép Hợp tác xã công nghiệp Thạch Bền xã Hà Tân được khai thác khoáng sản trở lại tại mỏ đá vôi xã Hà Tân, huyện Hà Trung theo Giấy phép được cấp
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3687.signed.pdf
 Trở về trang trước