311/GP-UBND
Chi tiết văn bản
311/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/09/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp311_signed.pdf
 Trở về trang trước