1616/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1616/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT506885195-5-20221652252324212_liemmx_11-05-2022-17-18-33_signed.pdf
 Trở về trang trước