2627/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2627/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng sản xuất thuộc dự án Trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất năm 2022 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát.
Ngày ban hành 02/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT6622225-7-20221659085872363_(giangld)(02.08.2022_16h34p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước