4536/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4536/QĐ-UBND
Giao đất cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Như Thanh để thực hiện dự án mở rộng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Như Thanh tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh
Ngày ban hành 01/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4536.signed.pdf
 Trở về trang trước