23/CT-UBND
Chi tiết văn bản
23/CT-UBND
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày ban hành 13/08/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT298666575-8-20201597217777375_(xungnd)(12.08.2020_23h03p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước