1903/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1903/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng khu dân cư Bắc nhà máy nước xã Nga Yên, huyện Nga Sơn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn.
Ngày ban hành 13/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT680950302-5-20241715324138530_(giangld)(12.05.2024_08h22p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước