6733/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6733/UBND-CN
Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT593734133-5-20241715739698918_(hieulv)(15.05.2024_10h13p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước