1506/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1506/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính đối với ông Nguyễn Huy Nam, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT665800316-4-20241713148569413trangnt15.04.2024_10h53p24_tungdt_16-04-2024-18-05-44_signed.pdf
 Trở về trang trước