5654/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5654/UBND-THKH
Chưa xem xét đề nghị thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa.
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT706524376-4-20211619581354892_(chiennv)(29.04.2021_14h08p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước