16325/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16325/UBND-KTTC
Giao nghiên cứu, tham mưu thời gian ủy quyền phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường GPMB cho Chủ tịch UBND cấp huyện
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT784089473-11-20201605771101882_dinhquanghung_20-11-2020-09-19-39_signed.pdf
 Trở về trang trước