4481/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4481/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công an tỉnh tại Báo cáo số 440/BC-CAT-PX03 ngày 26/3/2024
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT703360698-4-20241711959107436_(trangnt)(02.04.2024_13h33p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước