4641/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4641/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Speed Motion Thanh Hóa tại xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 18/11/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT446780003-11-20211637055379358_tuandm_18-11-2021-07-42-33_signed.pdf
 Trở về trang trước