4499/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4499/UBND-KTTC
Giao báo cáo sơ kết Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT733647794-4-20241712032947436_(hoangmc)(02.04.2024_15h16p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước