235/GP-UBND
Chi tiết văn bản
235/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Công nghệ ATD Việt Nam được khai thác, sử dụng nước dưới đất
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT967211079-11-20201606440701868_(quyennd)(27.11.2020_13h02p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước