11/CT-UBND
Chi tiết văn bản
11/CT-UBND
Thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid - 19 lây ra cộng đồng
Ngày ban hành 31/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct11.signed.pdf
 Trở về trang trước