5096/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5096/QĐ-UBND
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/12/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5096.signed.pdf
 Trở về trang trước