12120/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12120/UBND-NN
Giao tham mưu góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Liên Bộ: Khoa học và Công nghệ - Nội vụ
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12120.signed.pdf
 Trở về trang trước