643/UBND-CN
Chi tiết văn bản
643/UBND-CN
Cho phép Công ty TNHH Vinh Chung tận thu đất thừa trong quá trình thi công dự án Nhà máy gạch không nung, gạch tuynel độ rỗng cao thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân.
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT463748884-1-20221641898140359trangnt12.01.2022_09h45p44_giangld_13-01-2022-02-47-24_signed.pdf
 Trở về trang trước