10496/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10496/UBND-CN
Giao tổng hợp đề nghị hỗ trợ cấp phép bổ sung cho các mỏ vật liệu đã hết hạn khai thác để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL 45 - Nghi Sơn
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10496.signed.pdf
 Trở về trang trước