3833/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3833/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Dược phẩm, Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/cấp xã/cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT992834696-9-20201600161569978chanth15.09.2020_16h25p35_thinv_15-09-2020-16-41-00_signed.pdf
 Trở về trang trước