34/GP-UBND
Chi tiết văn bản
34/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày ban hành 28/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT819768390-1-20221643268675035tungct27.01.2022_15h36p08_giangld_27-01-2022-22-35-28_signed.pdf
 Trở về trang trước