585/UBND-CN
Chi tiết văn bản
585/UBND-CN
Giao tham mưu điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT529223508-1-20211610356542227_(trangnt)(12.01.2021_16h50p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước