3279/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3279/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT878972462-9-20221664437244346tungct29.09.2022_14h43p25_giangld_29-09-2022-15-09-07_signed.pdf
 Trở về trang trước