9/GP-UBND
Chi tiết văn bản
9/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Mạnh Thành
Ngày ban hành 08/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp9.signed.pdf
 Trở về trang trước