88/GP-UBND
Chi tiết văn bản
88/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát trên sông Âm và sông Chu, đoạn qua xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân và xã Phùng Minh, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT555718404-6-20211623144382339trangnt09.06.2021_10h46p49_giangld_11-06-2021-10-29-10_signed.pdf
 Trở về trang trước