18644/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18644/UBND-NN
Giải quyết đề nghị của Sở KH&CN tại Tờ trình số 1903/TTr-SKHCN ngày 20/10/2021
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT597678765-11-20211637728215596_(tungct)(25.11.2021_08h20p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước