5042/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5042/QĐ-UBND
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT174039826-11-20201605956576182_(xungnd)(24.11.2020_22h45p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước