215/GP-UBND
Chi tiết văn bản
215/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Lợn giống Dân Quyền (Có trụ sở tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.000 lợn nái và 5.000 lợn giống, lợn thịt tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT685150738-11-20201605754049315_(quyennd)(19.11.2020_17h30p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước