2648/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2648/QĐ-UBND
Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 1)
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT782670200-8-20221659585666761trangnt04.08.2022_14h37p40_tuandm_04-08-2022-16-27-00_signed.pdf
 Trở về trang trước