224/KH-UBND
Chi tiết văn bản
224/KH-UBND
Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/11/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh224.signed.pdf
 Trở về trang trước