5019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5019/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 4851/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày ban hành 26/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5019.signed.pdf
 Trở về trang trước