2552/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2552/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dịch vụ thương mại - Y tế Nghi Sơn tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn)
Ngày ban hành 14/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT682543259-7-20211625992113938trangnt12.07.2021_09h41p02_tuandm_12-07-2021-16-47-02_signed.pdf
 Trở về trang trước