31/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
31/2020/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Ngày ban hành 23/07/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT295769565-7-20201595330129487_(xungnd)(22.07.2020_22h43p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước