222/KH-UBND
Chi tiết văn bản
222/KH-UBND
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh222_signed.pdf
 Trở về trang trước